beyazLogo

Profesyonel Klinik Yönetimi

2024 © Copyright, Tüm hakları saklıdır. All for clinics
Made by Moximu

KVKK Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

All For Clinic (“Firma”), kişisel verilerin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereği veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır. Firma ile iletişim için aşağıdaki bilgilere başvurabilirsiniz:

 • Adres: Metropol İstanbul C1 Blok Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. No:2B Ataşehir/İSTANBUL
 • E-posta: info@allforclinics.com
 • Telefon: 0216 759 39 75

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Firma, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

 • Klinik danışmanlık hizmetlerinin sunulması ve yönetilmesi.
 • Size özel hizmetler sunma, taleplerinizi karşılama ve sorularınıza cevap verme.
 • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki savunma ve dava süreçleri yönetimi.
 • İş süreçlerinin yönetimi, iç denetim, güvenlik ve iş sürekliliği süreçlerinin yürütülmesi.
 • Pazarlama, tanıtım ve müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Firma tarafından aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

 • Kanunen yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Sözleşmenin ifası veya sözleşme öncesinde alınan talepleri yanıtlama.
 • Hukuki savunma ve dava süreçlerinin yönetimi.
 • İlgili kişinin açık rızası.
 • Firma’nın meşru menfaatleri.

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak toplanmakta ve saklanmaktadır.

4. Kişisel Verilerin İlgili Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar ve hizmet sunumunun gerektirdiği durumlarda, yalnızca ilgili kişilerle paylaşılacaktır.

5. Kişisel Verilere Erişim ve İlgili Haklar

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize erişim ve bu verilere ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinize erişim hakkı.
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi veya güncellenmesi hakkı.
 • Kişisel verilerin silinmesi hakkı.
 • Kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanması hakkı.
 • Kişisel verilerin taşınabilirliği hakkı.
 • Kişisel verilere itiraz hakkı.

Bu haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu ile iletişime geçebilirsiniz.

6. Aydınlatma Metni Güncellemeleri

Bu KVKK Aydınlatma Metni, Firma’nın veri işleme faaliyetlerindeki değişikliklere göre güncellenebilir. Herhangi bir güncelleme hakkında size bilgi verilecektir.

2024 © Copyright, Tüm hakları saklıdır. All for clinics
Made by Moximu