beyazLogo

Profesyonel Klinik Yönetimi

2024 © Copyright, Tüm hakları saklıdır. All for clinics
Made by Moximu

Kliniklerde Yasal ve Düzenleyici Gereksinimlere Uygunluk

kliniklerde yasal ve düzenleyici gereksinimlere uygunluk

Türkiye’de klinikler, yüksek standartlarda sağlık hizmeti sunarken aynı zamanda çeşitli yasal ve düzenleyici gereksinimlere de uymak zorundadır. Bu gereksinimler, hasta bilgilerinin gizliliği, çalışan güvenliği ve genel işleyiş prosedürleri gibi önemli konuları kapsar. ALL FOR CLINICS olarak, kliniklerinizin KVKK, İSG ve diğer yasal gerekliliklere nasıl uyacağını ve bu süreçte dikkat edilmesi gerekenleri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

KVKK ve Sağlık Hizmetleri Alanında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yönetmeliğe Uyum Sağlama

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Sağlık Hizmetleri Alanında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yönetmelik, hasta bilgilerinin korunması ve gizliliği konusunda önemli düzenlemeler getirir. Bu yasalara uyum sağlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Hasta Bilgilerinin Gizliliği: Hastalarınızın tıbbi kayıtlarını ve kişisel bilgilerini güvenli bir şekilde saklayın. Elektronik sağlık kayıtları (EHR) sistemleri kullanarak bu bilgilerin dijital ortamda korunmasını sağlayın. Ayrıca, fiziksel dosyaların da kilitli dolaplarda saklanmasına dikkat edin.
 2. Eğitim ve Farkındalık: Tüm personelinize KVKK ve gizlilik kuralları hakkında düzenli eğitimler verin. Personelin, hasta bilgilerini nasıl koruyacakları konusunda bilinçli olmalarını sağlayın.
 3. Güvenlik Protokolleri: Elektronik cihazlar ve yazılımlar için güçlü şifreleme yöntemleri kullanın. Bilgi erişim yetkilerini sınırlayın ve sadece yetkili personelin hasta bilgilerine erişebilmesini sağlayın.
 4. Denetimler ve Kontroller: Düzenli olarak iç denetimler yaparak KVKK uyumunu kontrol edin. Olası ihlalleri tespit etmek ve önlemek için güvenlik açıklarını belirleyin.

İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu Gerekliliklerine Uyum Sağlama

İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSG Kanunu), çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamayı amaçlar. Bu yasalara uyum sağlamak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 1. Çalışan Güvenliği: Klinik ortamında çalışanların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alın. Güvenlik ekipmanlarını temin edin ve personelin bunları kullanmasını sağlayın.
 2. Eğitim ve Bilgilendirme: Tüm personelinize iş güvenliği ve sağlık konularında düzenli eğitimler verin. Acil durum prosedürleri, yangın güvenliği ve tehlikeli maddelerle çalışma gibi konularda bilgilendirmeler yapın.
 3. Risk Değerlendirmesi: Klinik ortamındaki potansiyel riskleri belirlemek ve bu riskleri en aza indirmek için düzenli olarak risk değerlendirmesi yapın. Tehlikeli maddelerin kullanımı ve atık yönetimi konularında dikkatli olun.
 4. İş Kazaları ve Olay Bildirimi: İş kazaları ve olayların kayıt altına alınmasını sağlayın ve gerekli bildirimleri yapın. Olay sonrası incelemeler yaparak benzer kazaların önlenmesi için gerekli tedbirleri alın.

Diğer Yasal ve Düzenleyici Gereklilikler

Klinikler, KVKK ve İSG Kanunu’nun yanı sıra başka yasal ve düzenleyici gerekliliklere de uymak zorundadır. Bu gereklilikler arasında yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemeler bulunabilir. Aşağıda dikkate almanız gereken bazı genel gereklilikler bulunmaktadır:

 1. Tıbbi Cihaz Kanunu: Klinikte kullanılan tıbbi cihazların güvenli ve etkili olmasını sağlayın. Tıbbi cihazların düzenli bakım ve kalibrasyonunu yaparak, güvenli kullanımını garanti altına alın.
 2. İlaç Kanunu: Kliniklerde kullanılan ilaçların güvenli bir şekilde saklanmasını, dağıtılmasını ve kullanılmasını sağlayın. İlaç yönetimi konusunda düzenli denetimler yaparak, ilaç güvenliğini sağlayın.
 3. Vergi Kanunları: Klinikler, tüm gelirleri ve giderleri için vergi ödemek zorundadır. Vergi beyannamelerini zamanında ve doğru bir şekilde yaparak, yasal yükümlülüklerinizi yerine getirin.

Sonuç

Kliniklerin yasal ve düzenleyici gereksinimlere uyumu, hem hasta güvenliği hem de çalışan güvenliği açısından büyük önem taşır. KVKK, İSG Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uyum sağlamak, hasta bilgilerini korumak, çalışan güvenliğini sağlamak ve genel işleyiş prosedürlerini iyileştirmek için gerekli adımları atmak, kliniklerinizin başarısını ve itibarını artıracaktır. ALL FOR CLINICS olarak, bu süreçte sizlere rehberlik etmek ve destek olmak için buradayız.

Bu içerikler de hoşunuza gidebilir

2024 © Copyright, Tüm hakları saklıdır. All for clinics
Made by Moximu